Luật sư tư vấn về chủ đề "năng suất"

năng suất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề năng suất.

Năng suất và cường độ lao động ảnh hưởng thế nào?

Năng suất và cường độ lao động ảnh hưởng thế nào?
Phân tích ảnh hưởng của năng suất lao động và cường độ lao động đến lượng giá trị hàng hóa. Từ đó vận dụng để giải quyết tình huống sau: Một người lao động trong 1 ngày sản xuất được 15 sản phẩm có tổng trị giá 60 USD . Hỏi giá trị tổng sản phẩm làm ra trong 1 ngày và giá trị của 1 sản phẩm là bao nhiêu nếu : a) Năng suất lao động tăng lên 2 lần. b) Cường độ lao động tăng lên 1,5 lần.