Luật sư tư vấn về chủ đề "năng suất"

năng suất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề năng suất.

Năng suất lao động và cường độ lao động ảnh hưởng thế nào ?

Năng suất lao động và cường độ lao động ảnh hưởng thế nào ?
Phân tích ảnh hưởng của năng suất lao động và cường độ lao động đến lượng giá trị hàng hóa. Từ đó vận dụng để giải quyết tình huống sau: Một người lao động trong 1 ngày sản xuất được 15 sản phẩm có tổng trị giá 60 USD . Hỏi giá trị tổng sản phẩm làm ra trong 1 ngày và giá trị của 1 sản phẩm là bao nhiêu nếu : a) Năng suất lao động tăng lên 2 lần. b) Cường độ lao động tăng lên 1,5 lần. Cảm ơn!

Bàn về vấn đề dịch thuật và đánh giá năng suất khoa học

Bàn về vấn đề dịch thuật và đánh giá năng suất khoa học
Mới 26 tuổi mà được phong làm phó giáo sư tại một đại học có tầm cỡ, vượt qua hàng trăm ứng viên khác, thì quả là quá tài giỏi. Nhưng bản chất của người trí thức là hoài nghi. Có quả thật thông tin mà bài báo cung cấp là đúng với thực tế, hay lại là một ca ngợi vẽ chim thành phượng như bao nhiêu bài báo khác?

Quyết định 2129/QĐ-UBND năm 2011 về phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hoá chủ lực giai đoạn 2011-2020” do Sơn La ban hành

Quyết định 2129/QĐ-UBND năm 2011 về phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hoá chủ lực giai đoạn 2011-2020” do Sơn La ban hành
Quyết định về phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hoá chủ lực giai đoạn 2011-2020” do Sơn La ban hành