Luật sư tư vấn về chủ đề "nền dân chủ"

nền dân chủ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nền dân chủ.

Truyền thống tự do, bình đẳng - yếu tố tạo nên nền dân chủ

Truyền thống tự do, bình đẳng - yếu tố tạo nên nền dân chủ
Nếu so với các chế độ chuyên chế quân chủ khác ở châu Âu, chế độ phong kiến Việt Nam đã hình thành một truyền thống dân chủ nhất định (dân chủ làng xã), truyền thống này phần nào hỗ trợ cho sự phổ biến các giá trị tự do, bình đẳng trong hiện đại

Dân chủ là gì? Quyền dân chủ là gì? Các hình thức dân chủ là gì?

Dân chủ là gì? Quyền dân chủ là gì? Các hình thức dân chủ là gì?
Dân chủ là hình thức tổ chức thiết chế chính trị của xã hội dựa trên việc thừa nhận nhân dân là nguồn gốc của quyền lực, thừa nhận nguyên tắc bình đẳng, tự do và quyền con người. Bài viết phân tích khái niệm dân chủ và các hình thức biểu hiện của dân chủ và quyền dân chủ:

Dân chủ đại diện là gì? Nguồn gốc của dân chủ đại diện là gì?

Dân chủ đại diện là gì? Nguồn gốc của dân chủ đại diện là gì?
Dân chủ đại diện đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài trong lịch sử và trở thành một hình mẫu phổ biến trong tổ chức quyền lực nhà nước hiện nay. Bài viết này trình bày về nguồn gốc của tư tưởng dân chủ đại diện (từ thời cổ đại ở phương Tây cho đến châu Âu thời Khai Sáng):

Khái niệm về Dân chủ và đặc điểm của nền Dân chủ Xã Hội Chủ Nghĩa ?

Khái niệm về Dân chủ và đặc điểm của nền Dân chủ Xã Hội Chủ Nghĩa ?
Dân chủ là cách nói tắt về chế độ dân chủ hoặc quyền dân chủ. Chế độ dân chủ là chế độ chính trị, trong đó, toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, do nhân dân thực hiện trực tiếp hoặc thông qua đại diện do nhân dân bầu ra. Vậy, đặc điểm của nền Dân chủ Xã Hội Chủ Nghĩa là gì?

19 Quyền cơ bản - 19 Yếu tố cấu thành nền dân chủ bền vững ở Đức

19 Quyền cơ bản - 19 Yếu tố cấu thành nền dân chủ bền vững ở Đức
Nguồn bản gốc Tiếng Đức: tại Website chính thức của Bundeszentrale für politische Bildung (BPB): Nội dung và cơ chế đảm bảo thực hiện các quyền cơ bản là linh hồn của bất kỳ một bản Hiến pháp nào. 19 Điều đầu tiên của Luật cơ bản năm 1949 là 19 qui định về quyền cơ bản và cũng chính là 19 viên đá tảng gắn kết tạo dựng nên nền dân chủ bền vững ở Đức.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook