Luật sư tư vấn về chủ đề "ngược đãi cha mẹ"

ngược đãi cha mẹ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ngược đãi cha mẹ.

Ngược đãi cha mẹ ?

Ngược đãi cha mẹ ?
Kính chào công ty luật Minh Khuê! Xin luật sư tư vấn giúp tôi ạ. Hiện tai tôi có người em trai nghiện ma túy rất nặng, mỗi lần lên cơn đều bắt mẹ tôi phải đưa tiền không thì quậy phá chửi bới.

Hỏi về thủ tục truất quyền thừa kế? Ngược đãi cha mẹ có được chia hay bị tước tài sản thừa kế?

Hỏi về thủ tục truất quyền thừa kế? Ngược đãi cha mẹ có được chia hay bị tước tài sản thừa kế?
Người có hành vi ngược đãi Ông/Bà, Cha/Mẹ thì có được chia tài sản thừa kế không ? Đã chia rồi thì có bị tước tài sản thừa kế ? Con trai nuôi muốn giành quyền thừa kế ? Không làm thủ tục nhận mẹ nuôi thì có được quyền thừa kế tài sản ? ... và các vướng mắc khác liên quan đến phân chia di sản thừa kế sẽ được luật sư tư vấn cụ thể: