Luat Minh Khue

nguyên liệu sản xuất

nguyên liệu sản xuất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nguyên liệu sản xuất.

Mẫu văn bản báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Mẫu văn bản báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
Luật Minh Khuê cung cấp biểu mẫu sử dụng trong hồ sơ đề nghị xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu gồm: Báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; Bản cam kết về tái xuất hoặc xử lý, tiêu hủy phế liệu nhập khẩu vi phạm.

Thủ tục thông quan phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Thủ tục thông quan phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất khai thông tin, nộp chứng từ điện tử hồ sơ phế liệu nhập khẩu để thực hiện thủ tục hải quan thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Luật Minh Khuê hướng dẫn thủ tục thông quan phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Phế liệu đồng được nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất hay không?

Phế liệu đồng được nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất hay không?
Tổ chức nhập khẩu đồng, phế liệu và mảnh vụn đồng từ nước ngoài để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất cho các tổ chức khác liệu có phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 hay không? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng những quy định cụ thể được nêu trong Điều 71 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng