Luat Minh Khue

nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài

nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài

Tư vấn điều kiện nhân con nuôi ?

Tư vấn điều kiện nhân con nuôi ?
Xin chào công ty Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi như sau: Năm 2014, T 20 tuổi thuê nhà của bà X để ở suốt trong thời gian theo học ở trường đại học L. Sau ba tháng, thấy T lễ phép và chăm chỉ, bà X đã nhận T làm con nuôi và không thu tiền nhà của T nữa.