Luật sư tư vấn về chủ đề "nhặt được của rơi"

nhặt được của rơi | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nhặt được của rơi.

Nhặt được của rơi mà không trả lại thì có vi phạm pháp luật không ?

Nhặt được của rơi mà không trả lại thì có vi phạm pháp luật không ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Có 1 khách hàng vào shop đồ của tôi và mua đồ. Sau khi mua xong thì khách hàng đó đã để quên ví tiền ở lại. Tôi đã nhặt được và mở ra xem thì thấy số tiền tới hơn cả trăm triệu. Và tôi có ý tham. Nên đã gọi em gái tôi chạy qua chỗ bán tôi để đem giỏ tiền về cho con tôi cất giữ.