Luật sư tư vấn về chủ đề "nông thôn mới"

nông thôn mới | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nông thôn mới.

Giải phóng và đền bù đất, công trình kiến trúc trên đất làm đường nông thôn mới có được đền bù không ?

Giải phóng và đền bù đất, công trình kiến trúc trên đất làm đường nông thôn mới có được đền bù không ?
Tư vấn áp giá thuê đất, chuyển mục đích, đền bù...trong lĩnh vực đất đai ? Phương án đền bù đất ở thuộc chỉ giới hành lang giao thông ? Có giữ được đất do đền bù không thỏa đáng khi bị xã đòi lại không ? Mở rộng đường nông thôn lấn vào đất thổ cư nhà ở có được đền bù ? sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Quyết định 315/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

Quyết định 315/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN QUY MÔ KỸ THUẬT ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

Hỏi kinh phí hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới có được xem là chi phí hợp lý không ?

Hỏi kinh phí hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới có được xem là chi phí hợp lý không ?
Thưa luật sư! Tôi có 1 vấn đề muốn nhờ luật sư tư vấn như sau: Công ty tôi là doanh nghiệp nhà nước (công ty TNHH MTV nhà nước làm chủ sở hữu). Vừa rồi công ty tôi có tài trợ chương trình xây dựng nông thôn mới cho UBND xã với số tiền 50 triệu đồng. Xin hỏi khoản tiền đó có được xem là chi phí hợp lý của công ty không?