Luật sư tư vấn về chủ đề "nước tư bản"

nước tư bản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nước tư bản.

Vấn đề đảng cầm quyền và thẩm quyền quản lý nhà nước ở các nước tư bản

Vấn đề đảng cầm quyền và thẩm quyền quản lý nhà nước ở các nước tư bản
Trong tác phẩm Lôgic chính trị Mỹ (The Logic of American Politic), với tiêu đề Đảng là đứa con ngoài ý muốn của Hiến pháp, tác giả Samuel Kernell và Gary Jacobsson viết: “Hiến pháp không hề đề cập đến các đảng phái chính trị. Trong suốt thời kỳ lập quốc, các đảng phái bị đông đảo người dân coi là mối đe dọa đối với một chính phủ tốt và trật tự công, đặc biệt là những người Cộng hòa. Trong một bầu không khí như vậy, không một nhà lãnh đạo tự trọng nào lại công khai kêu gọi thành lập đảng phái chí
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook