Luật sư tư vấn về chủ đề "phát triển con người"

phát triển con người | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phát triển con người.

Khái niệm quyền con người , nguồn gốc của quyền con người

Khái niệm quyền con người , nguồn gốc của quyền con người
Về nguồn gốc của quyền con người, có hai trường phái cơ bản đưa ra hai quan điểm trái ngược nhau. Những người theo học thuyết về quyền tự nhiên cho rằng quyền con người là những gì bẩm sinh, vốn có mà mọi cá nhân sinh ra đều được hưởng chỉ đơn giản bởi họ là thành viên của gia đình nhân loại.

Quyền con người và dân chủ được thể hiện như thế nào?

Quyền con người và dân chủ được thể hiện như thế nào?
Dân chủ” không phải là khái niệm bất biến mà là một phạm trù chính trị, lịch sử, văn hóa, xã hội và luôn gắn với sự tồn tại của các kiểu nhà nước trong những điều cụ thể nhất định. Bởi vậy, khái niệm “dân chủ” có mối quan hệ chặt chẽ với khái niệm “chế độ dân chủ” và “nền dân chủ”

Quy định về Quyền phát triển và Quyền tài phán chung ,trách nhiệm bảo vệ trước những vi phạm về quyền con người

Quy định về Quyền phát triển và Quyền tài phán chung ,trách nhiệm bảo vệ trước những vi phạm về quyền con người
Quyền con người phải trải qua một quá trình phát triển lâu dài với biết bao thăng trầm của lịch sử đã và được thừa nhận một cách rộng rãi và được xem là giá trị chung của toàn nhân loại.Từ những tư tưởng sơ khai đầu tiên, khái niệm về QCN đã phát triển và không ngừng được mở rộng.

Douglas Me George và "Nhân tố con người trong xí nghiệp"

Douglas Me George và "Nhân tố con người trong xí nghiệp"
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức liên quan tới Douglas Me George (Mỹ) và "Nhân tố con người trong xí nghiệp"; Nhiệm vụ của nhà quản lý theo lý luận truyền thông và khái quát lý luận X...

Lý luận Y và sự khác biệt giữa lý luận Y với lý luận X

Lý luận Y và sự khác biệt giữa lý luận Y với lý luận X
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức liên quan đến vấn đề lý luận Y và sự khác biệt giữa lý luận Y với lý luận X; Quan điểm của Peter Delux về lý luận; những điểm của giả thiết của lý luận Y về bản tính con người...

Phỏng vấn PGS.TS. Hồ Sĩ Quý : Xung quanh vấn đề chỉ số phát triển con người

Phỏng vấn PGS.TS. Hồ Sĩ Quý : Xung quanh vấn đề chỉ số phát triển con người
LTS: Những năm gần đây nhiều chính phủ xem chỉ số phát triển con người (HDI) như một bộ công cụ hữu hiệu để đo sự phát triển con người của chính quốc gia mình cũng như để biết vị trí của mình ở đâu khi so sánh với các quốc gia khác. Để giúp bạn đọc hiểu rõ thêm ý nghĩa của chỉ số này và vị trí về HDI của Việt Nam trong bảng xếp hạng của UNDP như thế nào, phóng viên báo GD & TĐ đã có cuộc trao đổi với PGS.TS. Hồ Sĩ Quý – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu con người