Luật sư tư vấn về chủ đề "phí bảo hiểm"

phí bảo hiểm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phí bảo hiểm.

Tìm hiểu phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Tìm hiểu phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Theo quy định tại Nghị định 03/2021/NĐ-CP, khi chủ xe cơ giới mua bảo hiểm, Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho chủ xe cơ giới khi chủ xe cơ giới đã đóng đủ phí bảo hiểm hoặc có thỏa thuận với chủ xe cơ giới về thời hạn thanh toán phí bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính.

Phí bảo hiểm là gì ? Quy định về phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm là gì ? Quy định về phí bảo hiểm
Phí bảo hiểm là khoản tiền mà người tham gia bảo hiểm có nghĩa vụ nộp cho doanh nghiệp bảo hiểm để trên cơ sở đó doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm do các bên thoả thuận hoặc do pháp luật quy định.

Công ty có phải chịu chi phí bảo hiểm y tế?

Công ty có phải chịu chi phí bảo hiểm y tế?
Kính chào luật sư. Luật sư cho em hỏi, công ty e có 1 lao động nghỉ việc từ 01/08/2016, thủ tục đúng ra phải làm Hơ Sơ Điều Trị báo giảm trước ngày 1/8 (từ ngày 21/7 đến 31/7),