Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "phổ biến pháp luật"

phổ biến pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phổ biến pháp luật.

Sổ tay phổ biến pháp luật dành cho phụ nữ

Sổ tay phổ biến pháp luật dành cho phụ nữ
Nhằm giúp Phụ nữ hiểu rõ hơn về Bình đẳng giới đã được quy định trong Công ước CEDAW Công ước xoá bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ), trong Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001) và các văn bản pháp luật có liên quan trong hệ thống pháp luật nước ta. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp xuất bản cuốn sách "Sổ tay phổ biến pháp luật cho phụ nữ".
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng