Luật sư tư vấn về chủ đề "phòng chống bạo lực"

phòng chống bạo lực | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phòng chống bạo lực.

Quan hệ chăn gối của vợ chồng được luật hóa

Quan hệ chăn gối của vợ chồng được luật hóa
Người vợ bị ép phải "chiều" chồng trong quan hệ "chăn gối" có quyền nhờ chính quyền hoặc các cơ quan bảo vệ pháp luật can thiệp để bảo vệ. Đó là nội dung Luật phòng chống bạo lực gia đình được thông qua, ngày 21/11.