Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "phòng thí nghiệm điện"

phòng thí nghiệm điện | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phòng thí nghiệm điện.

Tư vấn thủ tục đăng ký công nhận phòng thí nghiệm điện ?

Tư vấn thủ tục đăng ký công nhận phòng thí nghiệm điện ?
Thưa luật sư, Tôi có vấn đề cần Luật sư giả đáp như sau: Hiện nay công ty chúng tôi có nhu cầu đăng kí công nhận phòng thí nghiệm điện (VILAS). Trong giấy phép đăng ký hoạt động kinh doanh của công ty chúng tôi đã có đăng kí ngành nghề liên quan đến thí nghiệm điện rồi.