Luat Minh Khue

phòng thí nghiệm điện

phòng thí nghiệm điện - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về phòng thí nghiệm điện

Tư vấn thủ tục đăng ký công nhận phòng thí nghiệm điện ?

Tư vấn thủ tục đăng ký công nhận phòng thí nghiệm điện ?
Thưa luật sư, Tôi có vấn đề cần Luật sư giả đáp như sau: Hiện nay công ty chúng tôi có nhu cầu đăng kí công nhận phòng thí nghiệm điện (VILAS). Trong giấy phép đăng ký hoạt động kinh doanh của công ty chúng tôi đã có đăng kí ngành nghề liên quan đến thí nghiệm điện rồi.