phụ nữ việt nam

Bài tư vấn về chủ đề phụ nữ việt nam

Định kiến giới – “Rào cản” đối với sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ Việt Nam

Định kiến giới – “Rào cản” đối với sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ Việt Nam
Đảng và Nhà nước ta luôn coi vấn đề bình đẳng giới và khuyến khích sự tiến bộ của phụ nữ là một mục tiêu quan trọng. Việt Nam được Liên hợp quốc đánh giá là quốc gia có nhiều thành tựu trong nỗ lực hướng tới bình đẳng giới. Tuy nhiên, sự khác biệt trên cơ sở giới vẫn đang là rào cản đối với sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ. Một trong những vấn đề bức xúc cần giải quyết đó là: Xóa bỏ định kiến giới.

Chức năng, nhiệm vụ của Quỹ Giải Thưởng tài năng nữ Việt Nam

Chức năng, nhiệm vụ của Quỹ Giải Thưởng tài năng nữ Việt Nam
Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quỹ) là quỹ xã hội, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm mục đích khen thưởng, biểu dương các nữ công dân và tập thể phụ nữ Việt Nam. Chức năng, nhiệm vụ của Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam sẽ được đề cập trong nội dung bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây.

Sách Phụ Nữ thời 4.0 và những hành trang cho cuộc đời

Sách Phụ Nữ thời 4.0 và những hành trang cho cuộc đời
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "Phụ Nữ thời 4.0 và những hành trang cho cuộc đời" do các tác giả Hoa Hồng và Hoa Lê tuyển chọn và hệ thống. Cuốn sách như một cẩm nang dành cho phụ nữ thời đại 4.0.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng