quản lý hộ tịch

quản lý hộ tịch | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quản lý hộ tịch.

Quy định của pháp luật về quản lý hộ tịch

Quy định của pháp luật về quản lý hộ tịch
Quản lý hộ tịch là một hình thức hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước về hộ tịch và đăng ký hộ tịch góp phần vào bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương trên phạm vi cả nước.

Một số phương thức quản lý hộ tịch hiện nay?

Một số phương thức quản lý hộ tịch hiện nay?
Hộ tịch là những sự kiện được quy định tại Điều 3 của Luật này, xác định tình trạng nhân thân của cá nhân từ khi sinh ra đến khi chết.Đăng ký hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch của cá nhân, tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước bảo hộ quyền...

Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đăng ký và quản lý hộ tịch

Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đăng ký và quản lý hộ tịch
Ngày 27/5/2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006) thay thế Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch. Có thể nói Nghị định số 158/2005/NĐ-CP đã đáp ứng một cách tích cực yêu cầu cải cách hành chính, mà trong đó dặc biệt là yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính.

Quy định về những việc công chức tư pháp hộ tịch không được làm

Quy định về những việc công chức tư pháp hộ tịch không được làm
Quy định về những việc công chức tư pháp hộ tịch không được làm đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính trung thực, đạo đức và công bằng trong hệ thống tư pháp. Bài viết này sẽ giới thiệu những quy định cụ thể nhằm hạn chế các hoạt động không đúng đắn của công chức tư pháp trong quá trình làm việc liên quan đến hộ tịch.

Hướng dẫn đăng ký và quản lý hộ tịch Việt Nam ở nước ngoài

Hướng dẫn đăng ký và quản lý hộ tịch Việt Nam ở nước ngoài
Hướng dẫn đăng ký và quản lý hộ tịch Việt Nam ở nước ngoài theo Thông tư 07/2023/TT-BNG hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài sẽ được đề cập trong nội dung bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng