Luật sư tư vấn về chủ đề "quy định đặt tên"

quy định đặt tên | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy định đặt tên.

Đặt tên cho doanh nghiệp: Thay đổi phải chăng, chỉ làm phức tạp thêm ?

Đặt tên cho doanh nghiệp: Thay đổi phải chăng, chỉ làm phức tạp thêm ?
Mới đây một Công ty Nhật Bản tiến hành đầu tư vào KCX Tân Thuận. Khi nộp hồ sơ xin cấp phép đầu tư thì Ban Quản lý các KCX – KCN (HEPZA) đề nghị chỉnh lại tên Doanh nghiệp với lý do NĐ 43 không quy định được sử dụng tiếng ngoài để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp đặt bằng tiếng Việt [1] .

Điều kiện cấp Sổ đỏ cho hộ gia đình? Làm thế nào để ghi tên con vào sổ đỏ? Có được thêm tên con vào Sổ đỏ, Sổ hồng?Chưa nộp tiền sử dụng đất thì không được sang tên Sổ đỏ?

Luật Đất đai 2013 quy định rõ điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất như quyền chuyển nhượng, tặng cho. Vậy có được chuyển nhượng, tặng cho khi người có quyền sử dụng đất đang nợ tiền sử ...