Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Quyền của chủ sở hữu"

Quyền của chủ sở hữu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Quyền của chủ sở hữu.

Quyền của chủ sở hữu đối với tài sản của mình quy định thế nào?

Quyền của chủ sở hữu đối với tài sản của mình quy định thế nào?
Theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành (Bộ luật dân sự năm 2015), các quyền về chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản đều là các quyền của chủ sở hữu tài sản. Các quyền của chủ sở hữu đối với tài sản của mình được pháp luật quy định nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu tài sản.

Quyền của chủ sở hữu chung đối với phần tài sản của mình

Quyền của chủ sở hữu chung đối với phần tài sản của mình
Pháp luật dân sự quy định cho chủ sở hữu, chủ thể khác có thể tự mình thực hiện quyền sở hữu và các quyền khác bằng mọi hành vi theo ý chí của mình để chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản một cách trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác chiếm hữu sử dụng, định đoạt tài sản đó.

Hạn chế đối với quyền của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên?

Hạn chế đối với quyền của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên?
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng