Luật sư tư vấn về chủ đề "quyên góp"

quyên góp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quyên góp.

Quy định mới về vận động quyên góp từ thiện để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, trong nước của các tổ chức

Quy định mới về vận động quyên góp từ thiện để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, trong nước của các tổ chức
Tổ chức nào được vận động quyên góp từ thiện để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh? Khi tổ chức này vận động quyên góp thì phải tuân thủ quy định về thời gian vận động, tiếp nhận và phân bổ tài chính như thế nào? Luật Minh Khuê nghiên cứu và giải đáp như sau: