Luật sư tư vấn về chủ đề "quyền phụ nữ"

quyền phụ nữ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quyền phụ nữ.

Pháp luật đất đai và vấn đề bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ

Pháp luật đất đai và vấn đề bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ
Vai trò của phụ nữ, vấn đề nữ giới trong việc quyết định các chính sách về đất đai là một yếu tố để đảm bảo thành công việc hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai, xây dựng xã hội dân sự. Đảng và Nhà nước ta đã xác định, tăng cường bình đẳng về giới, lồng ghép các vấn đề giới vào các chính sách, chương trình và dự án phát triển là một nội dung quan trọng trong chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói, giảm nghèo.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook