Luat Minh Khue

sàn chứng khoán

sàn chứng khoán - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về sàn chứng khoán

Còn vướng mắc về thuế thu nhập từ chứng khoán

Còn vướng mắc về thuế thu nhập từ chứng khoán
Kể từ 1/1/2010, nhà đầu tư bắt đầu phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập từ hoạt động đầu tư, kinh doanh chứng khoán;Thời điểm đã bắt đầu, tuy nhiên vẫn còn những vấn đề vướng mắc được các nhà đầu tư đưa ra mà các cơ quan chức năng vẫn chưa có những hướng dẫn thật sự thỏa đáng cho họ.

Quản lý cổ đông ở công ty đại chúng

Quản lý cổ đông ở công ty đại chúng
Chiến lược phát triển của công ty đại chúng, nhất là công ty niêm yết, phức tạp hơn hẳn các công ty khác. Do các công ty này phải giải quyết hài hòa động lực và lợi ích giữa ba đối tác chính trong công ty là ban lãnh đạo, cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư (người cấp thêm vốn).