Luật sư tư vấn về chủ đề "sĩ quan dự bị"

sĩ quan dự bị | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sĩ quan dự bị.

Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam là gì?

Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam là gì?
Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân số 24 văn bản hợp nhất - Văn phòng Quốc Hội vào ngày 16 tháng 12 năm 2019 đã quy định định rõ về Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam là cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân sự. Sĩ quan là lực lượng nòng cốt để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thủ tục, điều kiện khi đăng ký vào ngạch sĩ quan dự bị hạng 2 ? Thủ tục xin hoãn nhập ngũ ?

Thủ tục, điều kiện khi đăng ký vào ngạch sĩ quan dự bị hạng 2 ? Thủ tục xin hoãn nhập ngũ ?
Nơi nào có thẩm quyền gọi đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự ? Tìm hiểu các quy định mới của luật nghĩa vụ quân sự mới ? Năm nay em 26 tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự đuợc không ? 5. Dị tật ở tay có được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook