Luật sư tư vấn về chủ đề "số CMND"

số CMND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề số CMND.

Có thể dùng số CMND để thay mã số thuế TNCN không?

Có thể dùng số CMND để thay mã số thuế TNCN không?
Thưa luật sư, hiện tại công ty em đang ký hợp đồng thử việc, hợp đồng thời vụ với công nhân may và một số lao động khác. Đối với hợp đồng thử việc và hợp đồng thời vụ, mỗi lần chi trả cho công nhân, lao động khác công ty em phải khấu trừ thuế TNCN cho mỗi lần chi trả từ 2 triệu đồng trở lên.