Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Sửa đổi Bộ luật"

Sửa đổi Bộ luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Sửa đổi Bộ luật.

Một số đề xuất sửa đổi bộ luật dân sự năm 2005

Một số đề xuất sửa đổi bộ luật dân sự năm 2005
Bộ luật dân sự năm 2005 ra đời đã khẳng định vị trí “luật gốc” của Bộ luật trong một hệ thống pháp luật dân sự thống nhất. Cùng với Bộ luật dân sự năm 2005, Luật Thương mại, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh chứng khoán, và nhiều đạo luật khác được ban hành, sau đó, đã thể hiện tính thống nhất của hệ thống luật tư (luật dân sự) ở Việt Nam.

Các nội dung cần nghiên cứu, chuẩn bị cho việc sửa đổi bộ luật dân sự năm 2005 của Việt Nam

Các nội dung cần nghiên cứu, chuẩn bị cho việc sửa đổi bộ luật dân sự năm 2005 của Việt Nam
(1) Xã hội thị dân chỉ xã hội trao đổi hàng hóa mang tính kinh tế, nghĩa là xã hội kinh tế thị trường, về mặt lịch sử đó là xã hội mà cá nhân được giải phóng khỏi những bó buộc về nhân thân của chế độ phong kiến và tất cả các các nhân được tự do về chính trị và tự do về kinh tế.

Sửa đổi bộ luật dân sự năm 2005: Vấn đề cải cách hợp đồng

Sửa đổi bộ luật dân sự năm 2005: Vấn đề cải cách hợp đồng
Hợp đồng được định nghĩa là sự thỏa thuận giữa các chủ thể nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ trong những quan hệ xã hội cụ thể. Dù được hình thành trong lĩnh vực quan hệ xã hội nào thì hợp đồng luôn có những điểm chung sau đây:
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng