Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tách riêng"

tách riêng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tách riêng.

Có được bù lỗ từ hoạt động kinh doanh cho hoạt động chuyển nhượng bất động sản?

Có được bù lỗ từ hoạt động kinh doanh cho hoạt động chuyển nhượng bất động sản?
Kính chào luật sư, tôi có một vấn đề cần luật sư tư vấn như sau: Hiện nay công ty tôi đang có doanh thu tại hai hoạt động, một hoạt động về sang nhượng bất động sản 1 hoạt động về sản xuất kinh doanh vậy tôi có được tính gộp hai hoạt động kinh doanh trên để tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Thủ tục chia đất tách riêng quyền sử dụng đất ?

Thủ tục chia đất tách riêng quyền sử dụng đất ?
Xin chào luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi xin được giải đáp: Bố mẹ tôi đẫ qua đời, bây giờ còn một thửa đất ở trên 400m2 hai anh em chúng tôi đã làm nhà ở. Cho tôi hỏi bây giờ muốn tách riêng quyền sữ dụng đất ở thì chúng tôi phải làm như thế nào? Xin cảm ơn.