Luật sư tư vấn về chủ đề "thâm niên công tác"

thâm niên công tác | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thâm niên công tác.

Giáo viên mang thai có được giảm tiết dạy không ?

Giáo viên mang thai có được giảm tiết dạy không ?
Các quyền lợi cơ bản khi giao viên mang thai và nghỉ sinh sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp theo quy định mới nhất của pháp luật bảo hiểm xã hội và các văn bản pháp luật hướng dẫn trong ngành giáo dục, cụ thể như sau:

Ngày nghỉ theo thâm niên công tác áp dụng theo văn bản nào ?

Ngày nghỉ theo thâm niên công tác áp dụng theo văn bản nào ?
Thưa Luật sư, nếu người lao động có thời gian công tác tại công ty nhưng sau đó tạm hoãn hợp đồng lao động một thời gian sau đó lại tiếp tục vào Công ty công tác thì tính ngày nghỉ hàng năm như thế nào. Ngày nghỉ theo thâm niên công tác hiện nay áp dụng theo Thông tư, hướng dẫn nào? Xin tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Tư vấn tính năm công tác trong công ty nhà nước ?

Tư vấn tính năm công tác trong công ty nhà nước ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Công ty tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên 100% vốn nhà nước, nay công ty di dời cơ sở đến địa điểm mới để làm việc.