Luật sư tư vấn về chủ đề "thành phố Hà Nội"

thành phố Hà Nội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thành phố Hà Nội.

Quy định mới về Quy chế xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quy định mới về Quy chế xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội
Mới đây, vào ngày 16/1/2018, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Quyết định này sẽ thay thế Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND thành phố Hà Nội; Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND thành phố Hà Nội.

Cần làm rõ tại sao chọn Ba Vì là trung tâm hành chính

Cần làm rõ tại sao chọn Ba Vì là trung tâm hành chính
"Có ý kiến nếu đặt trung tâm hành chính quốc gia ở Ba Vì thì không phù hợp về cả mặt lịch sử, văn hóa và quốc phòng an ninh, do vậy cần làm rõ cơ sở quy hoạch", Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Hà Văn Hiền nhận xét sáng 2/6.