Luật sư tư vấn về chủ đề "thanh tra chuyên ngành"

thanh tra chuyên ngành | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thanh tra chuyên ngành.

Cơ quan nào thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT? Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan này trong việc thực hiện thanh tra là gì?

Cơ quan nào thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT? Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan này trong việc thực hiện thanh tra là gì?
Hoạt động thanh tra về các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế được tiến hành thường xuyên, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội. Vậy cơ quan nào có chức năng thực hiện thanh tra, và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan này là gì?

Thông tư số 13/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định mối quan hệ công tác giữa Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 13/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định mối quan hệ công tác giữa Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông
Quy định mối quan hệ công tác giữa Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 06/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuy

Thông tư số 06/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuy
Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh ...