Luật sư tư vấn về chủ đề "thi lại đại học"

thi lại đại học | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thi lại đại học.

Lại bàn về các kỳ thi

<strong>Lại</strong> bàn về các kỳ <strong>thi</strong>
cùng của đợt thi thứ nhất tuyển chọn vào đại học. Mặc dù, nhờ trời thời tiết đang từ vô cùng nóng nực

Tinh thần đại học

Tinh thần <strong>đại</strong> <strong>học</strong>
Những suy nghĩ trong bài viết này tập trung xung quanh một vấn đề: thế nào là tinh thần đại học

Đại học đi về đâu?

<strong>Đại</strong> <strong>học</strong> đi về đâu?
Năm ngoái, tôi đã có dịp trình bày về đề tài "Đại học là hàng hóa hay công ích".[1] Tôi đã nói

Đòi lại tiền học ?

Đòi <strong>lại</strong> tiền <strong>học</strong> ?
Thưa Luật sư! Tôi đã đến đăng ký khóa học hát, theo thỏa thuận miệng là (1 thầy và 1 trò tổng số là