Luat Minh Khue

thỏa ước Madrid

thỏa ước Madrid | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thỏa ước Madrid.

Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu là gì? Phân biệt giữa Thoả ước Madrid và Nghi định thư Madrid?

Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu là gì? Phân biệt giữa Thoả ước Madrid và Nghi định thư Madrid?
Hệ thống Madrid về đăng ký nhãn hiệu được điều chỉnh bởi hai điều ước quốc tế là Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu 1891 và Nghị định thư liên quan đến thỏa ước Madrid 1989. Hai điều ước quốc tế này cùng song song tồn tại, độc lập với nhau nhưng có liên quan mật thiết với nhau. Việt Nam là thành viên của Thỏa ước Madrid từ năm 1949 và bên cạnh đó nghị định thư Madrid sẽ chính thức có hiệu lực tại Việt Nam kể từ ngày 11/7/2006. Bài viết xoay quanh vấn đề về Thoả ước Madrid đăng ký quốc tế nhãn hiệu.

Đăng ký nhãn hiệu thông qua thỏa ước Madrid

Đăng ký nhãn hiệu thông qua thỏa ước Madrid
Đăng ký nhãn hiệu thông qua thỏa ước Madrid là hình thức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế được áp dụng đối với các nước là thành viên của Thoả ướcMadrid (gồm 56 nước bao gồm Việt Nam). Luật Minh Khuê phân tích một số nội dung pháp lý liên quan:

Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa
Madrid Agreement Concerning the International Registraion of Marks Ban hành ngày 14.4.1891, được sửa đổi tại Brussel 14.12.1900, tại Washington 2.6.1911, tại La Hay 6.11.1925, tại London ngày 2.6.1934, tại Nice 15.6.1957 và tại Stockholm 14.7.1067, và thay đổi ngày 2.10.1979
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng