Luật sư tư vấn về chủ đề "thời gian bảo hiểm"

thời gian bảo hiểm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thời gian bảo hiểm.

Không đóng BHXH thì có được tính vào thời gian đóng liên tục không?

Không đóng BHXH thì có được tính vào thời gian đóng liên tục không?
Ông A làm việc tại Công ty Điện lực Khánh Hòa được 4 năm (12/1976 - 11/1980). Tháng 12/1980 - 03/1983: Ông A nhập ngũ; tháng 04/1983 - 11/1993, ông A làm việc tại HTX Dệt Nha Trang (không tham gia BHXH); tháng 12/1990 - 01/1993, làm việc tại một doanh nghiệp Điện tư nhân (không tham gia BHXH); tháng 02/1993 - 03/1993, thử việc tại Công ty Đường KH (không tham gia BHXH).