Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thời hiệu thi hành bản án"

Thời hiệu thi hành bản án | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thời hiệu thi hành bản án.

Thời hiệu thi hành bản án hình sự là bao nhiêu năm theo quy định mới?

Thời hiệu thi hành bản án hình sự là bao nhiêu năm theo quy định mới?
Thời hiệu thi hành bản án hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn đó người bị kết án, pháp nhân thương mại bị kết án không phải chấp hành bản án đã tuyên. Thời hiệu thi hành bản án hình sự đối với người bị kết án được quy định như sau: 05 năm đối với các trường hợp...

Thời hiệu thi hành bản án trong BLHS mới nhất ?

Thời hiệu thi hành bản án trong BLHS mới nhất ?
Thời hiệu thi hành bản án hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn đó người bị kết án, pháp nhân thương mại bị kết án không phải chấp hành bản án đã tuyên.Thời hiệu thi hành bản án hình sự đối với pháp nhân thương mại là 05 năm.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng