Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thời kỳ quá độ"

thời kỳ quá độ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thời kỳ quá độ.

Khái niệm về thời kỳ quá độ? Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?

Khái niệm về thời kỳ quá độ? Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?
Là thời kì cải tạo cách mạng xã hội tư bản chủ nghĩa thành xã hội xã hội chủ nghĩa, bắt đầu từ khi giai cấp công nhân giành được chính quyền và kết thúc khi xây dựng xong các cơ sở của chủ nghĩa xã hội. Đặc trưng kinh tế của thời kì quá độ lên CNXH là cơ cấu kinh tế nhiều thành phần.

Thuận lợi và khó khăn của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam

Thuận lợi và khó khăn của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa được thực hiện ở Việt Nam chính là một tất yếu lịch sử đối với dân tộc. Trong định hướng phát triển đất nước, Việt Nam luôn mong muốn có độc lập, tự do và mang quyền lợi về tay nhân dân. Ở giai đoạn đó, các thuận lợi và khó khăn được xác định còn rất nhiều, vậy thuận lợi và khó khăn của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam là gì?

Phân tích về trình độ phát triển kinh tế của một nhà nước; thành phần kinh tế của nền kinh tế quá độ thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Phân tích về trình độ phát triển kinh tế của một nhà nước; thành phần kinh tế của nền kinh tế quá độ thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về trình độ phát triển kinh tế của một nhà nước; thành phần kinh tế của nền kinh tế quá độ thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Giải pháp về Hiệp định ưu đãi....

Về mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

Về mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
Sau ba năm khôi phục nền kinh tế do chiến tranh tàn phá, năm 1958 hoà nhịp với trào lưu chung của thế giới, miền Bắc nước ta cũng bước vào thời kỳ xây dựng và phát triển nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung. Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước được hoà bình thống nhất, năm 1976, chúng ta đã quyết định đưa cả nước cùng đi lên Chủ nghĩa xã hội. Đặc trưng của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa chúng ta theo đuổi thời bấy giờ là:
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng