Luật sư tư vấn về chủ đề "thời kỳ quá độ"

thời kỳ quá độ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thời kỳ quá độ.

Tìm hiểu nguồn của luật hình sự giai đoạn từ năm 1985 đến năm 1999

Tìm hiểu nguồn của luật hình sự giai đoạn từ năm 1985 đến năm 1999
Nguồn của luật hình sự Việt Nam ở mỗi giai đoạn lịch sử xã hội lại có những đặc điểm riêng tương ứng với điều kiện xã hội. Giai đoạn từ năm 1985 đến năm 1999 là giai đoạn chuyển mình rất lớn của xã hội nước ta. Vậy nguồn của luật hình sự giai đoạn này có những nguồn nào? Tìm hiểu qua bài biết sau:

Về mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

Về mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
Sau ba năm khôi phục nền kinh tế do chiến tranh tàn phá, năm 1958 hoà nhịp với trào lưu chung của thế giới, miền Bắc nước ta cũng bước vào thời kỳ xây dựng và phát triển nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung. Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước được hoà bình thống nhất, năm 1976, chúng ta đã quyết định đưa cả nước cùng đi lên Chủ nghĩa xã hội. Đặc trưng của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa chúng ta theo đuổi thời bấy giờ là:
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook