Luat Minh Khue

báo cáo thống kê

báo cáo thống kê | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề báo cáo thống kê.

Mẫu hướng dẫn ghi chép biểu mẫu và cách tính một số chỉ tiêu trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự (phụ lục 2)

Mẫu hướng dẫn ghi chép biểu mẫu và cách tính một số chỉ tiêu trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự (phụ lục 2)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu phụ lục số 2: Hướng dẫn ghi chép biểu mẫu và cách tính một số chỉ tiêu trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự ban hành kèm theo Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự)

Thời hạn gửi báo cáo vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ

Thời hạn gửi báo cáo vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ
Vừa mới đây, Bộ Tài chính đã ra một thông tư quan trọng, mang số hiệu Thông tư 99/2021/TT-BTC, nhằm hướng dẫn về chế độ kế toán đối với các khoản vay và trả nợ của Chính phủ cũng như chính quyền địa phương. Điều này làm rõ rằng việc quản lý nợ và tài chính đối ngoại là một vấn đề cần được chú trọng và quan tâm.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng