thu gom rác thải

Bài tư vấn về chủ đề thu gom rác thải

Hệ thống thu gom rác của nhà chung cư phải đáp ứng yêu cầu gì?

Hệ thống thu gom rác của nhà chung cư phải đáp ứng yêu cầu gì?
Hệ thống thu gom rác trong các tòa nhà chung cư là một phần không thể thiếu, cần phải được thiết kế và vận hành sao cho đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn cháy nổ và vệ sinh môi trường. Theo quy định cụ thể của Tiểu mục 2.7 Mục 2 trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BXD

Người dân bắt buộc phải tiến hành phân loại rác thải từ khi nào?

Người dân bắt buộc phải tiến hành phân loại rác thải từ khi nào?
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV. Vậy so với Luật Môi trường năm 2014 thì luật mới có nhiều điểm khác, đặc biệt là vấn đề phân loại rác thải của các tổ chức, cá nhân. Cụ thể hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây

Không phân loại rác từ đầu nguồn có bị xử phạt không?

Không phân loại rác từ đầu nguồn có bị xử phạt không?
Trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ và ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá, hiện đại hoá, lượng chất thải rắn sinh hoạt thải ra môi trường ở nước ta đang có xu hướng ngày càng tăng trong khi cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay chỉ có thể phân loại, tái chế và xử lý một phần số lượng rác thải được thu gom. Phân loại rác từ đầu nguồn là việc cần thiết nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí xử lý rác. Vậy chủ thể không thực hiện việc phân loại rác từ đầu nguồn có bị xử phạt hay không?
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng