Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thu thập dữ liệu"

thu thập dữ liệu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thu thập dữ liệu.

Phương pháp thu thập dữ liệu trong nghiên cứu tội phạm học ? Cho ví dụ

Phương pháp thu thập dữ liệu trong nghiên cứu tội phạm học ? Cho ví dụ
Trong nghiên cứu tội phạm học thường áp dụng các phương pháp thu thập dữ liệu chính sau: Phương pháp thực nghiệm; Phương pháp quan sát có tham gia; Phương pháp điều tra bằng hỏi - trả lời (gồm: Điều tra bằng bảng hỏi; phỏng vấn và điều tra tự thuật); Phương pháp nghiên cứu trường hợp và
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng