Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ trưởng cơ quan"

thủ trưởng cơ quan | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ trưởng cơ quan.

Quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Điều tra viên và Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra

Quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Điều tra viên và Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra
Điều tra viên được phân công tiến hành hoạt động khởi tố, điều tra vụ án hình sự có trách nhiệm thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh hoặc quyết định bắt, tạm giữ, tạm giam, khám xét, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, xử lý vật chứng.

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Phó Thủ trưởng và Thủ trưởng Cơ quan điều tra, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Phó Thủ trưởng và Thủ trưởng Cơ quan điều tra, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của cấp trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra do Viện trưởng Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra xem xét, giải quyết

Quy định về thẩm quyền thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ?

Quy định về thẩm quyền thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ?
Người đứng đầu cơ quan thi hành án dân sự được gọi là thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chịu trách nhiệm về các hoạt động của cơ quán thi hành án dân sự. Bài viết phân tích thẩm quyền và trách nhiệm của vị trí này:

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015
Bài viết này phân tích làm rõ những điểm mới; những hạn chế, bất cập và đề xuất hướng hướng hoàn thiện các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra (CQĐT):