Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục đăng ký bảo hiểm"

thủ tục đăng ký bảo hiểm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục đăng ký bảo hiểm.

Xin được tư vấn về thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp ?

Xin được tư vấn về thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp ?
Kính chào Luật sư công ty Luật Minh Khuê. Em có một vấn đề xin được Luật sư tư vấn cách giải quyết, đó là: Em là nhân viên hành chính nhân sự. Công ty em thành lập tháng 10 năm 2012. Đến 12/2013 có một nhân viên hành chính nhân làm thủ tục đăng ký lao động tại Phòng Lao động Thương binh xã hội quận, nhưng sau đó không làm tiếp thủ tục tại Liên đoàn lao động và