Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục đăng ký giám hộ"

thủ tục đăng ký giám hộ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục đăng ký giám hộ.

Điều kiện giám hộ đối với người được giám hộ

Điều kiện giám hộ đối với người được giám hộ
Quyền và nghĩa vụ của người giám hộ. Người giám hộ cho người đã thành niên mất năng lực hành vi có các quyền và nghĩa vụ giống như người giám hộ cho người chưa thành niên dưới 15 tuổi, trừ nghĩa vụ giáo dục người được giám hộ.

Thân phận của người giám hộ và các trường hợp đặc thù khác

Thân phận của người giám hộ và các trường hợp đặc thù khác
Giám hộ là việc các cá nhân, pháp nhân (người giám hộ) sau đây thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (gọi chung là người được giám hộ).

Quy định về người giám hộ trong tố tụng dân sự ?

Quy định về người giám hộ trong tố tụng dân sự ?
Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Uỷ ban nhân dân cấp xã cử, được Toà án chỉ định để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự. Vậy, người giám hộ được xác định như thế nào trong tố tụng dân sự?

Việc giám hộ có cần giám sát không? Ai là người giám sát?

Việc giám hộ có cần giám sát không? Ai là người giám sát?
Tại sao việc giám hộ cần phải giám sát? Ai có thể trở thành người giám sát việc giám hộ? Ai có thẩm quyền cử người giám sát việc giám hộ nếu người thân tích của người được giám hộ không thể thỏa thuận, chọn người làm người giám sát việc giám hộ?

Cử, chỉ định người giám hộ theo quy định của pháp luật.

Cử, chỉ định người giám hộ theo quy định của pháp luật.
Thế nào là cử, chỉ định người giám hộ? Trường hợp nào thì phải cử, chỉ định người giám hộ? Ai có thẩm quyền cử, chỉ định người giám hộ? Việc cử người giám hộ có cần phải lập thành văn bản không? Chỉ định người giám hộ cho người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Chấm dứt việc giám hộ? Thủ tục chấm dứt việc giám hộ.

Chấm dứt việc giám hộ? Thủ tục chấm dứt việc giám hộ.
Trường hợp nào thì việc giám hộ sẽ chấm dứt? Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ được quy định như thế nào theo luật hộ tịch? Hậu quả pháp li khi chấm dứt giám hộ? Việc thanh toán tài sản, chuyển giao quyền và nghĩa vụ khi chấm dứt giám hộ.

Giám hộ là gì? Ai là người được giám hộ?

Giám hộ là gì? Ai là người được giám hộ?
Thế nào là giám hộ; Người được giám hộ là ai, người chưa thành niên không còn cha mẹ có cần người giám hộ không; Thủ tục đăng ký giám hộ cử; Giám hộ đương nhiên có cần phải đăng ký không? Cha mẹ có phải là người giám hộ đương nhiên của con chưa thành niên không?

Quy định mới về giám hộ cho người chưa thành niên ? Giám hộ người mất, hạn chế năng lực

Quy định mới về giám hộ cho người chưa thành niên ? Giám hộ người mất, hạn chế năng lực
Thưa luật sư, xin hỏi: Các trường hợp giám hộ cho người chưa thành niên theo quy định pháp luật Việt Nam hiện nay ? Người mất, hạn chế hoặc có biểu hiện nhận thức kém thì có thể đăng ký người giám hộ được không ? Thủ tục và điều kiện giám hộ thế nào ? Cảm ơn! Người hỏi: M.K (TP Hải Phòng).

Các trường hợp chuyển giao giám hộ ? Chấm dứt việc giám hộ ?

Các trường hợp chuyển giao giám hộ ? Chấm dứt việc giám hộ ?
Khi quyết định thay đổi người giám hộ hoặc cử, chỉ định người giám hộ mới thì người giám hộ cũ và người giám hộ mới phải làm thủ tục chuyển giao giám hộ. Vậy, pháp luật quy định thế nào về chuyển giao, chấm dứt hoạt động giám hộ ? Bài viết phân tích cụ thể:

Quy định về người giám hộ theo Bộ luật dân sự 2015

Quy định về người giám hộ theo Bộ luật dân sự 2015
Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc được quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật này (sau đây gọi chung là người giám hộ) để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp