Luật sư tư vấn về chủ đề "thực hiện pháp luật"

thực hiện pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thực hiện pháp luật.

Thực trạng thực hiện pháp luật về thuế ở Việt Nam hiện nay

Thực trạng thực hiện pháp luật về thuế ở Việt Nam hiện nay
Bằng việc ban hành các sắc thuế, nhà nước thực hiện vai trò quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, sử dụng hệ thống chính sách thuế như một công cụ không chỉ để điều tiết nền kinh tế mà còn nhằm quản lý hoạt động của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách nhà nước, thực hiện phân phối thu nhập và định hướng kinh doanh.

Phân tích ý thức thực hiện pháp Luật sở hữu trí tuệ ở Việt Nam ?

Phân tích ý thức thực hiện pháp Luật sở hữu trí tuệ ở Việt Nam ?
Thưa luật sư, tôi đang làm một bài tham luận về ý thức thực hiện pháp luật tại Việt Nam và vấn đề xử lý những vi phạm pháp luật liên quan đến việc tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ và các vấn đề khác liên quan ? Cảm ơn luật sư! (người hỏi: Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).