Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thực hiện pháp luật"

thực hiện pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thực hiện pháp luật.

Ý nghĩa của văn bản quy phạm pháp luật đối với việc: Xác lập quan hệ pháp luật, Thực hiện pháp luật, Truy cứu trách nhiệm pháp lý, Giáo dục pháp luật

Ý nghĩa của văn bản quy phạm pháp luật đối với việc: Xác lập quan hệ pháp luật, Thực hiện pháp luật, Truy cứu trách nhiệm pháp lý, Giáo dục pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức thể hiện của các quyết định pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự và dưới hình thức nhất định, có chứa đựng các quy tắc xử sự chung nhằm điều chỉnh một loại quan hệ xã hội nhất định

Thực trạng thực hiện pháp luật về thuế ở Việt Nam hiện nay

Thực trạng thực hiện pháp luật về thuế ở Việt Nam hiện nay
Bằng việc ban hành các sắc thuế, nhà nước thực hiện vai trò quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, sử dụng hệ thống chính sách thuế như một công cụ không chỉ để điều tiết nền kinh tế mà còn nhằm quản lý hoạt động của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách nhà nước, thực hiện phân phối thu nhập và định hướng kinh doanh.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng