Luật sư tư vấn về chủ đề "tiêu chuẩn chất lượng"

tiêu chuẩn chất lượng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tiêu chuẩn chất lượng.

Quy trình đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm bao bì thực phẩm

Quy trình đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm bao bì thực phẩm
Bao bì sản phẩm được chia thành nhiều loại, theo quy định của pháp luật hiện hành có thể phân ra làm 02 loại: Loại thứ nhất bao bì tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm; loại thứ 2 tiếp xúc gián tiếp qua một lớp ngăn cách. Chúng tôi giới thiệu đến Quý khách hàng những thông tin pháp lý cơ bản về đăng ký bao bì tiếp xúc gián tiếp (VD: Lon nhôm 2 mảnh)

Thủ tục công bố Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa

Thủ tục công bố Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa
Thủ tục công bố Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền được Bộ Y tế phân cấp quy định, bảo đảm tiêu chuẩn công bố áp dụng đáp ứng các quy định bắt buộc áp dụng đối với sản phẩm và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đã công bố.