tổ chức khác

Bài tư vấn về chủ đề tổ chức khác

Có được chuyển nhượng hoặc tặng cho một phần vốn điều lệ của công ty TNHH cho cá nhân, tổ chức khác không?

Có được chuyển nhượng hoặc tặng cho một phần vốn điều lệ của công ty TNHH cho cá nhân, tổ chức khác không?
Chuyển nhượng vốn trong công ty THNN được hiểu là thành viện hoặc chủ sơ hữu chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn của mình cho thành viện hay cá nhân tổ chức khác không phải là thành viên trong công ty thông qua các hình thức như: tặng cho, mua bán, thừa kế...

Nội dung, bản chất của luật dân sự, Tòa án và những tổ chức khác liên quan đến luật dân sự Hoa Kỳ ?

Nội dung, bản chất của luật dân sự, Tòa án và những tổ chức khác liên quan đến luật dân sự Hoa Kỳ ?
Đối tượng điều chỉnh của luật dân sự vô cùng rộng đó là các mối quan hệ tài sản, hợp đồng, thừa kế, hôn nhân, thừa kế và bồi thường thiệt hại giữa các tổ chức, cá nhân. Do đó đối tượng của luật dân sự bao trùm lên hầu hết các mối quan hệ của đời sống và có ý nghĩa quan trọng.

Hợp đồng bảo đảm liên quan đến tổ chức khác

Hợp đồng bảo đảm liên quan đến tổ chức khác
Ngoài việc tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của cá nhân hoặc pháp nhân, thì còn có một số trường hợp tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của tổ chức không có tư cách pháp nhân như hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác và các tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng