Luật sư tư vấn về chủ đề "tổ chức kinh tế"

tổ chức kinh tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tổ chức kinh tế.

Kinh tế tập thể gồm những hình thức tổ chức kinh tế nào ? Ưu, nhược điểm của kinh tế tập thể

Kinh tế tập thể gồm những hình thức tổ chức kinh tế nào ? Ưu, nhược điểm của kinh tế tập thể
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng năm 2006 có viết: “Phát triển mạnh hơn các loại hình kinh tế tập thể đa dạng về hình thức sở hữu và hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh, bao gồm các tổ chức hợp tác xã và hợp tác xã kiểu mới”. Như vậy, theo nghị quyết Đại hội X thì kinh tế tập thể gồm các tổ chức hợp tác xã.

Quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế trong nước ?

Quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế trong nước ?
Luật sư cho tôi hỏi, công ty tôi là công ty 100% vốn trong nước thì công ty của tôi có thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình hay không? Và sau này nếu công ty tôi có nhu cầu muốn chuyển nhượng lại cho cá nhân hoặc tổ chức khác thì có gặp khó khăn gì không? Cảm ơn!

Nhà đầu tư nước ngoài là gì? Quy định về nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam?

Nhà đầu tư nước ngoài là gì? Quy định về nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam?
Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Vậy, pháp luật về Đầu tư hiện nay có quy định ra sao về hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong việc thành lập tổ chức kinh tế?

Tổ chức kinh tế, sự nghiệp của nhà nước là gì?

Tổ chức kinh tế, sự nghiệp của nhà nước là gì?
Tổ chức kinh tế, sự nghiệp của nhà nước là tổ chức sản xuất, kinh doanh hoặc phục vụ nền kinh tế quốc dân, phục vụ đời sống xã hội do Nhà nước thành lập và quản lí nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước....

Quy định mới về việc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư gián tiếp thông qua góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào các tổ chức kinh tế tại Việt Nam.

Quy định mới về việc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư gián tiếp thông qua góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào các tổ chức kinh tế tại Việt Nam.
Luật Đầu tư 2020 chính thức có hiệu lực từ 01/01/2021 đã có quy định mới về nhà đầu tư nước ngoài, nhằm thu hút vốn đầu tư và Việt Nam. Trong đó nổi bật là quy định về điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế tại Việt Nam.