Luật sư tư vấn về chủ đề "trả lại đơn"

trả lại đơn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trả lại đơn.

Giải quyết khiếu nại việc trả lại đơn khởi kiện theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015.

Giải quyết khiếu nại việc trả lại đơn khởi kiện theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015.
Theo quy định của Bộ luật tố tung dân sự 2015, đơn khởi kiện phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định về nội dung, hình thức và các yếu tố cơ bán khác, nếu không sẽ bị Tòa án trả lại đơn. Nếu trong trường hợp người yêu cầu muốn khiếu nại về việc trả lại đơn thì pháp luật quy định như sau:

Tòa án trả lại đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp thừa kế dẫn đến hết thời hiệu khởi kiện thì xử lý thế nào ?

Tòa án trả lại đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp thừa kế dẫn đến hết thời hiệu khởi kiện thì xử lý thế nào ?
Thưa luật sư, xin hỏi tình huống: Tòa án nhận được đơn khởi kiện của ông T yêu cầu giải quyết vụ án chia thừa kế nhưng tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn chưa đủ. Tòa án đã yêu cầu ông T bổ sung đơn khởi kiện và gia hạn thời gian bổ sung đơn khởi kiện nhưng ông T vẫn không nộp đủ.

Mẫu thông báo trả lại đơn kiện (Mẫu số 3)

Mẫu thông báo trả lại đơn kiện (Mẫu số 3)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu thông báo trả lại đơn kiện (Mẫu số 3) ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

Tư vấn trả lại đơn cho người khiếu nại của UBND cấp huyện khi Tòa án thụ lý?

Tư vấn trả lại đơn cho người khiếu nại của UBND cấp huyện khi Tòa án thụ lý?
Xin Luật sư tư vấn ! Tôi có vấn đề xin hỏi như sau: Trong trường hợp này có thụ lý giải quyết khiếu nại hay không. Hai hộ A và B là hai chủ sử dụng đất liền kề nhưng có tranh chấp về ranh giới. Sau đó người A khởi kiện người B tại Toà án. Toà đã có thông báo thụ lý. Đồng thời người B gửi đơn đến UBND cấp huyện yêu cầu xác định ranh giới.