Luật sư tư vấn về chủ đề "trích lục hồ sơ"

trích lục hồ sơ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trích lục hồ sơ.

Tư vấn thủ tục trích lục hồ sơ đất đai?

Tư vấn thủ tục trích lục hồ sơ đất đai?
Kính chào Luật Minh Khuê, em có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Em muốn trích lục hồ sơ đất đai để biết nguồn gốc đất hồi xưa ông bà em năm 1993 để lại cho em thì em phải làm như thế nào ? Em xin chân thành cảm ơn. Người gửi: N.T

Những đặc điểm cơ bản trong hồ sơ địa chính và trích lục hồ sơ địa chính?

Những đặc điểm cơ bản trong hồ sơ địa chính và trích lục hồ sơ địa chính?
Bản đồ địa chính được lập theo chuẩn kỹ thuật thống nhất trên hệ thống tọa độ nhà nước; Nội dung bản đồ địa chính thể hiện thửa đất; hệ thống thuỷ văn, thuỷ lợi; hệ thống đường giao thông; mốc giới và đường địa giới hành chính các cấp, mốc giới hành lang an toàn công trình; điểm tọa độ địa chính..