Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "trích lục hồ sơ"

trích lục hồ sơ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trích lục hồ sơ.

Những đặc điểm cơ bản trong hồ sơ địa chính và trích lục hồ sơ địa chính?

Những đặc điểm cơ bản trong hồ sơ địa chính và trích lục hồ sơ địa chính?
Bản đồ địa chính được lập theo chuẩn kỹ thuật thống nhất trên hệ thống tọa độ nhà nước; Nội dung bản đồ địa chính thể hiện thửa đất; hệ thống thuỷ văn, thuỷ lợi; hệ thống đường giao thông; mốc giới và đường địa giới hành chính các cấp, mốc giới hành lang an toàn công trình; điểm tọa độ địa chính..
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng