Luật sư tư vấn về chủ đề "trung tâm dịch vụ"

trung tâm dịch vụ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trung tâm dịch vụ.

Xử phạt hành vi không thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm khi có việc làm mới để được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Xử phạt hành vi không thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm khi có việc làm mới để được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước nhằm hỗ trợ người lao động khi xảy ra những sư kiện và rủi ro làm cho người lao động bị giảm hoặc mất khả năng lao động khiến cuộc sống của họ trở nên khó khăn. Các quy định về điều kiện hưởng chính sách cũng được