trường hợp bất khả kháng

Bài tư vấn về chủ đề trường hợp bất khả kháng

Trường hợp bất khả kháng (Force majeure case) là gì ?

Trường hợp bất khả kháng (Force majeure case) là gì ?
Trường hợp bất khả kháng (Force majeure case) là những trường hợp xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phũ cj được mẵ dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Các trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động được chậm trả lương?

Các trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động được chậm trả lương?
Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động được quy định như thế nào? Nguyên tắc trả lương theo pháp luật lao động? Bộ luật Lao động năm 2019 quy định như thế nào đối với trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động phải chậm trả lương cho người lao động ?

Kéo dài thời hạn, từ chối thực hiện hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng được quy định như thế nào?

Kéo dài thời hạn, từ chối thực hiện hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng được quy định như thế nào?
Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể tiên liệu được và không thể khắc phục được mặc dù áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong điều kiện và khả năng cho phép. Sự kiện bất khả kháng được nhắc đến trong quan hệ pháp luật như là một lý do xác đáng để loại trừ trách nhiệm của các bên trong quan hệ pháp luật khi có sự kiện bất khả kháng xảy ra. Vậy trong giao kết hợp đồng nếu kéo dài thời hạn, từ chối thực hiện hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng được pháp luật quy định như thế nào?

Trường hợp bất khả kháng là gì? Hành động chiến tranh là gì? Quy tắc Hague về căn cứ miễn trách do trường hợp bất khả kháng và hành động chiến tranh

Trường hợp bất khả kháng là gì? Hành động chiến tranh là gì? Quy tắc Hague về căn cứ miễn trách do trường hợp bất khả kháng và hành động chiến tranh
Trường hợp bất khả kháng và hành động chiến tranh là hai trong 17 trường hợp miễn trách đối với người chuyên chở và tàu theo quy định của Quy tắc Hague. Vậy trường hợp nào được coi là bất khả kháng? Trường hợp nào được coi là hành động chiến tranh? Bài viết luận giải chi tiết như sau:
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng