Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư cách hợp lệ"

Tư cách hợp lệ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư cách hợp lệ.

Tư cách hợp lệ của nhà thầu?

Tư cách hợp lệ của nhà thầu?
Kính chào Luật sư! Trong mẫu HSMT tại Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT, ở mục CDNT 4 quy định về tư cách hợp lệ của nhà thầu có yêu cầu nhà thầu "Hạch toán tài chính độc lập.",

Tư cách hợp lệ để tham gia đấu thầu hạn chế?

Tư cách hợp lệ để tham gia đấu thầu hạn chế?
Nhà thầu liên danh X+Y được phê duyệt trong danh sách ngắn có phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP về việc các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn không được liên danh với nhau hay không?

Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh như thế nào ?

Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh như thế nào ?
Kính chào quý công ty. Hiện tại bên em đang tham gia một gói thầu xây lắp, tuy nhiên, do không đáp ứng được điều kiện về năng lực tài chính, cho nên bên em dự định sẽ liên danh với một nhà thầu khác. Vậy luật sư cho em hỏi điều kiện của nhà thầu liên danh khi tham gia đấu thầu là gì ạ?