1. Khi nào áp dụng hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng khi lựa chọn nhà thầu? 

Theo quy định pháp luật về đấu thầu thì để hoàn thành được một dự án hay một công trình nào đó, dù là quy mô lớn hay quy mô nhỏ thì đều cần phải thông qua bước lựa chọn nhà thầu. Đây cũng là bước quan trọng nhất trong hoạt động đấu thầu. Tuy nhiên với mỗi dự án sẽ có những hình thức lựa chọn nhà thầu khác nhau. Ví dụ như một số dự án dành cho huyện, quận, địa phương, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn thì sẽ áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng. Vậy hiểu thế nào về hình thức này?

Hình thức lựa chọn nhà thầu nói chung được hiểu là hoạt động mở thầu được tiến hành trong một lần duy nhất trong thực hiện đấu thầu trọn vẹn với hồ sơ dự thầu hay hồ sơ đề xuất. Và hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng là một trong những hình thức lựa chọn nhà thầu. Cộng đồng ở đây gồm có Cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ tại địa phương nơi có gói thầu. Những nhà thầu này được giao thực hiện toàn bộ hoặc một phần gói thầu đó trong các trường hợp sau đây:

- Gói thầu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cho các huyện, xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Gói thầu quy mô nhỏ mà cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ tại địa phương có thể đảm nhiệm thực hiện hoàn thiện gói thầu 

 

2. Cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ tại địa phương có tư cách hợp lệ để tham gia thực hiện các gói thầu khi nào? 

Để có thể thực hiện được các gói thầu nêu trên, cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ và nhóm thợ tại địa phương phải đảm bảo về tư cách hợp lệ của mình để tham gia gói thầu. Theo đó tại Điều 65 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ tại địa phương được coi là có tư cách hợp lệ để tham gia thực hiện các gói thầu nêu trên khi:

- Người dân thuộc cộng đồng dân cư hoặc tổ, nhóm thợ hoặc các hội viên của tổ chức đoàn thể có sinh sống, có cư trú trên địa bàn triển khai gói thầu và được hưởng lợi từ gói thầu. 

- Người đại diện của cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ lựa chọn để thay mặt cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ ký kết hợp đồng.

Như vậy theo quy định trên cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ tại địa phương được xem là có tư cách hợp lệ để tham gia gói thầu quy định cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật.

- Đang không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Được cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ lựa chọn để thay mặt cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ ký kết hợp đồng.

Quý khách có thể tham khảo thêm các bài viết sau đây để tìm hiểu sâu hơn các vấn đề liên quan đến tư cách hợp lệ của nhà thầu:

- Năng lực hành vi dân sự là gì? Mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự

Các trường hợp không có năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự?

- Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện gì?

Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh như thế nào ?

Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện gì?

 

3. Quy định về tạm ứng, thanh toán và giám sát, nghiệm thu công trình

Thông qua người đại diện của cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ thì Cộng đồng dân cư, tổ, chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ sẽ được chủ đầu tư tạm ứng, thanh toán trực tiếp bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt

Chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện giám sát thi công, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức đoàn thể có trách nhiệm tham gia giám sát việc thi công công trình của cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình hoàn thành. Các thành phần tham gia nghiệm thu sẽ bao gồm:

+ Đại diện chủ đầu tư

+ Đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ thi công công trình

+ Đại diện cộng đồng dân cư hưởng lợi công trình

+ Các thành phần có liên quan khác do chủ đầu tư quyết định.

 

4. Quy định về gói thầu quy mô nhỏ mà cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ tại địa phương có thể đảm nhiệm

Theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì gói thầu quy mô nhỏ mà cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ tại địa phương có thể đảm nhiệm là các gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có hạn mức giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng. Đối với gói thầu xây lắp, hỗn hợp thì có hạn mức giá trị gói thầu không quá là 20 tỷ đồng. 

Việc lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ tại địa phương đối với gói thầu quy mô nhỏ được tiến hành như sau:

- Chủ đầu tư soạn dự thảo hợp đồng trong đó bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, chất lượng, tiến độ công việc cần đạt được, giá hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên.

- Chủ đầu tư phải có trách nhiệm niêm yết thông báo công khai về việc mời tham gia thực hiện gói thầu tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và thông báo trên các phương tiện truyền thông cấp xã, các nơi sinh hoạt cộng đồng để các cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể và tổ, nhóm thợ trên địa bàn biết. Thông báo cần phải ghi rõ thời gian họp bàn về phương án thực hiện gói thầu.

- Cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ quan tâm sẽ nhận về dự thảo hợp đồng để nghiên cứu và chuẩn bị hồ sơ năng lực bao gồm: Họ tên, độ tuổi, năng lực và kinh nghiệm phù hợp với tính chất gói thầu của các thành viên tham gia thực hiện gói thầu.

- Chủ đầu tư sẽ xem xét, đánh giá lựa chọn ra cộng đồng dân cư hoặc tổ chức đoàn thể hoặc tổ, nhóm thợ tốt nhất và mời đại diện vào đàm phán và để ký kết hợp đồng.

Trường hợp chỉ có một cộng đồng dân cư hoặc tổ chức đoàn thể hoặc tổ, nhóm thợ quan tâm thì xem xét giao cho cộng đồng dân cư hoặc tổ chức đoàn thể hoặc tổ, nhóm thợ đó thực hiện. Nếu không thể giao cho cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể thực hiện hoặc không có cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể quan tâm thì giao cho tổ, nhóm thợ thực hiện.

Thời gian tối đa từ khi thông báo công khai về việc mời tham gia thực hiện gói thầu đến khi ký kết hợp đồng là 30 ngày.

Quý khách có thể tham khảo thêm bài viết: 

- Thời gian lựa chọn nhà thầu theo quy định mới nhất năm 2023

- Mẫu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2023

Như vậy trên đây là tất cả thông tin pháp lý về Tư cách hợp lệ của cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ tại địa phương khi thực hiện gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng do Công ty Luật Minh Khuê tổng hợp, biên tập nhằm mong muốn mang đến cho quý khách những thông tin pháp luật hữu ích. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc!

Nếu quý khách có nhu cầu muốn báo phí dịch vụ, quý khách hãy vui lòng gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất. Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!