Luat Minh Khue

Tư vấn chính sách

Tư vấn chính sách - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn chính sách

vấn chính sách miễn thuế đất nông nghiệp ?

<strong>Tư</strong> <strong>vấn</strong> <strong>chính</strong> <strong>sách</strong> miễn thuế đất nông nghiệp ?
Thủ tục: Miễn tiền thuê đất đến năm thuế 2010 đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức theo quy định của pháp luật cho từng vùng đối với hộ nông dân, hộ nông trường viên, xã viên hợp tác xã nông nghiệp nhận giao khoán của doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nay phải chuyển sang thuê đất và ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai.

vấn giải đáp chính sách thuế mới áp dụng ?

<strong>Tư</strong> <strong>vấn</strong> giải đáp <strong>chính</strong> <strong>sách</strong> thuế mới áp dụng ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có thắc mắc muốn được Luật sư giải đáp: Tôi nghe bên phòng thuế thông báo năm 2014 nhà nước không cho tồn tại những Cơ Sở nhỏ thuộc diện Hộ Kinh Doanh Cá Thể. Cơ sở tôi có Mã số thuế số 1. Một là xuống thuế khoán hoặc là lên Công Ty TNHH Một Thành Viên. Cơ Sở tôi kinh doanh sãn xuất nhựa gia dụng.

vấn chính sách dồn điền đổi thửa?

<strong>Tư</strong> <strong>vấn</strong> <strong>chính</strong> <strong>sách</strong> dồn điền đổi thửa?
Kính chào luật sư. Rất mong các luật sư giúp tôi về việc sau: Quê tôi ở thôn AT, xã YB, huyện YY, tỉnh NĐ. Tôi có 1 thửa ruộng ở quê, trên sổ đỏ ghi rõ được phép canh tác đến hết 31/12/2013. Tuy nhiên thửa ruộng này đã nằm trong khu quy hoạch giãn dân ( từ năm 2009 ), hiện tại xung quanh thửa ruộng nhà tôi đã có nhiều người xây nhà ở, họ đã được cấp sổ đỏ.

Chính sách thuế

<strong>Chính</strong> <strong>sách</strong> thuế
Bộ tài chính điều chỉnh các mức thuế suất thuế XK áp dụng đối với gỗ và các mặt hàng bằng gỗ: