Luat Minh Khue

tuyển lao động

tuyển lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tuyển lao động.

Mẫu hợp đồng tuyển lao động nước ngoài

Mẫu hợp đồng tuyển lao động nước ngoài
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng tuyển lao động Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng